Nyeste fra Europabanken

[30.11.16] En ny EU-plattform skal bidra til at EU kan nå FNs bærekraftmål om 50% reduksjon av matsvinn innen 2030. 
[29.11.16] Den belgiske byen Gent er en foregangsby med sin fotgjengervisjon - nå skal de ta den enda lengre.
[28.11.16] I Ungarn har en nettside for gjenbruk av bygningsmaterialer hatt stor suksess: over 1500 annonser blir publisert hvert år. 
[25.11.16] SHINE-prosjektet skal støtte transnasjonalt og tverrsektorielt samarbeid i omsorgssektoren for å utvikle nytt næringsgrunnlag for SMB-er.
[24.11.16] Europakommisjonen har publisert ny studie om spesifikke utfordringer som må møtes for god utvikling av kystturisme i Europa.
[24.11.16] I en ny rapport slår the International Council on Clean Transportation (ICCT) fast at EU kan nå 70 gram CO2 per kilometer innen 2025 uten elbiler.
[24.11.16] Tingenes internett (IOT) representerer neste steg mot digitalisering av samfunn og økonomi, men hva er det og hvordan skjer det?
[23.11.16] Sammen med nederlandske Pieter van Huystee Film & TV Produkties skal Indie Film lage en dokumentar om maleren Edvard Munch: Munch in Hell. 
[22.11.16] SEEV4-City skal støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi i europeiske byer ved å kombinere elektrisk transport, fornybar energi og smart energiforvaltning.