Nyeste fra Europabanken

[03.05.18] Europakommisjonen organiserte i januar 2018 en workshop for å kartlegge den nåværende tilstanden til kunstig intelligens i Europa.
[30.04.18] De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte,…
[30.04.18] Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
[27.04.18] Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
[26.04.18] JIVE 2 viderefører JIVE og arbeidet med å få på plass en mer miljøvennlig kollektivtransport.
[26.04.18] Et EU finansiert prosjekt som ønsker å revolusjonere hvordan elektriske kjøretøy integreres i strømnettet og brukernes liv.
[25.04.18] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
[25.04.18] Et prosjekt som ønsker å hjelpe bedrifter med å lettere holde utstyr oppdatert og igang.
[24.04.18] Et norsk selskap kalt ScanReach har utviklet et system som lokaliserer personer ombord fartøy i samtid.