Nyeste fra Europabanken

[20.03.18] SENSIndoor er et EU-finansiert prosjekt som gjennom nanoteknologi har bidratt til å utvikle sensorer som kontrollerer luftkvaliteten.
[20.03.18] BOOST er et EU-prosjekt som videreutvikler bruk av sosial og emosjonell læring for å promotere helse og velvære hos barn og ungdom.
[08.03.18] Ifølge rapporten "Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation" er det 835 tilfeller hvor lokale og regionale…
[06.03.18] Hvordan kan bykultur bekjempe globale folkehelsetrusler som fedme og depresjon?
[05.03.18] Formålet med dette prosjektet er å sammenligne stamcelle-behandling med tradisjonell beintransplantasjon, for å se om førstnevnte er bedre enn dagens…
[27.02.18] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
[20.02.18] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt som inntil 2016 jobbet med å sikre europeisk akvakulturs langsiktige bærekraft gjennom mer miljøvennlig og…
[20.02.18] Hvordan påvirker klimaendringer i Arktis vær og klima på den nordlige halvkulen? Det vil prosjektet Blue-Action se nærmere på.
[20.02.18] ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).