Nyeste fra Europabanken

[29.12.17] Transportsektoren må øke effektiviteten og optimaliseringen – TRANSFORMERS-prosjektet har fokusert på designet av semi-trailere!
[29.12.17] PERSUADE-prosjektet har utviklet et støydempende materiale ved hjelp av resirkulerte dekk.
[28.12.17] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
[28.12.17] FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[27.12.17] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[27.12.17] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[27.12.17] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[27.12.17] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende…
[27.12.17] Vanguard-initiativet samler europeiske regioner med mål om å skape ny vekst gjennom smart spesialisering.