Aktører

Sverige

GAIA er et svensk bioplast-selskap som utvikler og produserer biologisk nedbrytbare biomaterialer til en rekke anvendelsesområder

Spania

Fundació CTM (CTM) er et spansk høyteknologisk senter som hjelper kunder å forbedre konkurranseevnen gjennom teknologisk utvikling. Selskapet tilby spesialiserte tjenester og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter, særlig innen miljøteknologi og energi. CMT har spesialisert seg på resirkulert vann, avfallshåndtering og produktgjenvinning.

Malta

AquaBioTech er et internasjonalt konsulentfirma som spesialiserer seg på forskning og innovasjon innen akvakultur, marin vitenskap og klima og miljø.

Sverige

Karlstad kommune ligger i Värmland i Sverige. Kommunen har rundt 90 000 innbyggere, og næringslivet domineres av servicenæringer og skogsindustri.

Norge

Kunnskapsbyen er et partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å utvikle nettverk for å skape innovasjoner i regionen, som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

Kunnskapsbyen finansieres i dag gjennom medlemsavgift fra sine over 100 medlemsvirksomheter, samt grunnfinansiering fra Skedsmo kommune. I tillegg mottar de også prosjektmidler fra kommuner, fylker og EU.
 

Skottland

Digital Scotland er et business-nettverk hvis mål er å bidra til at Skottland blir en verdensledende, digital nasjon. I den forbindelse har de lansert en Smart Village-plattform for å gi rurale områder tilgang til den samme teknologien som finnes i storbyene.

London
University College London (UCL) er et av Londons ledende tverrfaglige universiteter.
Vest-Norge

Grieg Seafood ASA er en av verdens ledende oppdrettere av atlantisk laks. De har hovedkontor i Bergen, og har oppdrettsanlegg i Rogaland, Finnmark, Britisk Columbia og på Shetland. 

Portugal

Unidade de Bioquímica jobber med forskning og utvikling innenfor bioteknologi. Selskapet produserer makroalger (tang og tare) som de bruker i et egenprodusert jodtilskudd. Målet er å redusere jodmangelen blant verdens befolkning.