Aktører

Luxembourg

INTRASOFT International S.A. er en global IT-leverandør som spesialiserer seg på å lage innovative systemer for både offentlige myndigheter og privat næringsliv. 

Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet har datterselskaper/ kontorer i 14 land.

Norge

Kristiansandsbaserte VOCA leverer teknologi og programmeringstjenester til offshore-industrien. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens.
 

Norge

Firmaet utvikler og leverer teknologi og løsninger for offshorekraner, løfting og logistikk. De har spesialkompetanse innen robotsyn og kunstig intelligens. 

Optilift ble stiftet i 2010 og er et datterselskap av VOCA AS.

Frankrike

AIM er et konsulentfirma som har til hensikt å hjelpe organisasjoner fra alle sektorer i sin innovasjonsprosess. De tilbyr metoder og løsninger på tekniske og vitenskapelige utfordringer, og hjelper bedrifter med å utvikle nye innovative produkter og tjenester (materialer, medisinske produkter, forretningsmodeller m.m).

Bretagne

Universitetet i vest-bretagne er et mellomstort universitet som ligger i Brest. Det har ca. 22 000 studenter og tilbyr et bredt spekter av studieprogrammer. Byen er en viktig havneby og marinebase, og har en verdensledende marin forskningsklynge.

Finland

Universitetet ligger i Åbo og er Finlands nest største universitet. Det har seks fakulteter og er spesielt faglig sterkt på feltene bioteknologi, informasjonsteknologi, samfunnsvitenskap, kultur- og integreringstudier og Baltiske områdestudier. Universitetet er finskspråklig, og har rundt 21 000 studenter og 3 000 ansatte. 

Estland

Advanced Sports Installations Europe AS fjerning, resirkulering og installering av kunstgressbaner. 

Sverige

GAIA er et svensk bioplast-selskap som utvikler og produserer biologisk nedbrytbare biomaterialer til en rekke anvendelsesområder

Spania

Fundació CTM (CTM) er et spansk høyteknologisk senter som hjelper kunder å forbedre konkurranseevnen gjennom teknologisk utvikling. Selskapet tilby spesialiserte tjenester og gjennomføre FoU- og innovasjonsprosjekter, særlig innen miljøteknologi og energi. CMT har spesialisert seg på resirkulert vann, avfallshåndtering og produktgjenvinning.