Aktører

Polen

Maritime Institute in Gdansk er en forsknings- og utviklingsenhet under tilsyn fra departementet for maritim økonomi. I over 50 år har instituttet vært nært knyttet til maritim økonomi. Instituttet utfører forskningsarbeid, vitenskapelige- og implementeringsprosjekter, studier og vurderinger. 

Spania

Facsa er et selskap som spesialiserer seg på håndtering av vannsykluser. Selskapet ble etablert i 1873 i Castellón i Spania. 

Spania

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) utvikler teknologisk innovasjonskapasitet og konkurranseevne i bedrifter. AIMEN tilbyr teknologiske tjenester og FoU-aktiviteter innen en rekke ulike sektorer. 

Italia

RINA Services er et globalt selskap som bistår kunder i prosjekter innen energi, marin, sertifisering, transport, infrastruktur og industri RINA har 3700 ansatte på 170 kontorer i 65 land. Hovedkontoret ligger i Genova i Italia. 

Skottland

University of Stirling er et universitet utenfor byen Stirling i Skottland og er kjent for sitt vakre campus. Universitetet er internasjonalt og tilbyr studier innen samfunnsvitenskap, kunst og humaniora, naturvitenskap, management, helsevitenskap og sport. 

 

 

Hellas

Greek Research and Technology Network S.A (GRNET A.S) tilbyr internettløsninger, e-infrastruktur og avanserte tjenester til det greske utdannings- og forskningsfellesskap, med sikte på å minimere det digitale skillet. GRNET utvikler også digitale applikasjoner som skal sikre ressursoptimalisering for den den greske staten, introdusere nye samarbeidsformer mellom offentlige organer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, borgere og bedrifter. 

 

 

Osloregionen

Karde AS tilbyr innovasjon, rådgivning, ledelse og utvikling innen IKT til næringslivet, offentlig sektor samt frivillige organisasjoner og andre virksomheter. Kardes kompetanse spenner fra strategi, digitalisering, programvareutvikling og standardisering til de “myke sidene” av IKT, som e-læring, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Mennesker med demens eller utviklingshemning er Karde AS sine spesialistområder.

Sørlandet

Farsund Kommune ligger i Vest-Agder Fylke.

Sørlandet

Risør Kommune ligger i Aust-Agder fylke. Administrasjonssenteret til kommunen ligger i Risør.