Aktører

Italia

Ciaotech S.r.l. er et uavhengig konsulentfirma som spesialiserer seg på europeiske forskningsprosjekter, særlig innen IKT, sikkerhet, bioteknologi og nanomaterialer. 
Ciaotech S.r.l. er den italienske filialen til PNO Innovation B.V. 

Latvia

Ministry of Environmental Protection and Regional Development har ansvar for Latvias klimapolitikk, miljøvern, regional utvikling og kommunikasjonsteknologi. 

Norge

RISE PFI AS er et forskningsinstitutt. Instituttet er en del av RISE (Research Institutes of Sweden AB), og utfører teknisk-vitenskaplig forskning og utvikling med fokus på bioraffinering og bioenergi, fiberteknologi og applikasjoner, biokompositter, nanocellulose og karbohydratpolymerer.

 

 

Midt-Norge

​Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) leverer spesialisthelsetjenester til cirka 140 000 innbyggere i Nord-Trøndelag, Osen og Roan i Sør-Trøndelag og Bindal i Nordland. i Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag HF ble opprettet i 2002, i forbindelse med Statens overtagelse av sykehusene. 

Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune driver offentlige tjenester i alle de 26 kommunene i fylket. Innholdet i tjenestene er i stor grad fastsatt i lover og regelverk og i tråd med planer, handlingsrom og økonomiske rammer som fastsettes av sentrale nasjonale myndigheter og fylkeskommunens egne politiske organer. Næringslivet i fylket preges i stor grad av akvakultur, energi, reiseliv, forskning og innovasjon.  

Norge

Røros er en kommune i Trøndelag. Kommunen har et godt utvalg av tjenesteleverandører innen tradisjonshåndverk, reiseliv, handel, lokalmatproduksjon og bygg og anlegg. 

Sverige

Östersund kommune er en kommune i Jämtland i Sverige. Kommunen er Jämtlands eneste bykommune og er landets mest folkerike kommune. Industrien omfatter blant annet tre- og trevareindustri, produksjon av motorsager, næringsmidler, telekommunikasjonsutstyr og instrumenter.

Spania

CETMAR er en ideell offentlig stiftelse som tar sikte på å fremme en bærekraftig utvikling av marine miljø og ressurser og å fremme koblinger og samarbeid mellom FoU-agenter, den maritime fiskerinæringen og andre interessenter.

Italia
Engineering – Ingegneria Informatica SPA er et ingeniør-konsern som designer, utvikler og har ansvar for innovative digitaliseringsløsninger for bedrifter