Aktører

Finland

Saint-Gobain Finland Oy er en del av det franske industrikonsernet Saint-Gobain SA. Konsernet produserer og distribuerer tekniske konstruksjonsmaterialer, byggevarer, spesialprodukter, flate glass og glassembalasje. Saint-Gobain er Europas største distributør av byggevarer

Spania

ITENE er et spansk teknologi- og forskningssenter som spesialierer seg på bærekraftig emballasje, transport og mobilitet.

Nederland
Urban Innovative Actions er et EU-initiativ som tester nye løsninger i urbane områder i Europa.
Litauen

Klaipeda Science and Technology Park (KMTP) er en forsknings- og teknologipark i Litauen som spesialiserer seg på maritim og grønn teknologi. Klaipeda skal også fremme samarbeid mellom forskere og næringslivet for å bidra til økt konkurransekraft i regionen, samt legge til rette for start-up-bedrifter og innovasjonsøkosystemer.

Spania

Esteyco er et spansk konsulentfirma med fokusområder innen infrastruktur, energi og arkitektur. 

Portugal

National Laboratory for Civil Engineering er et uavhengig, portugisisk forskningsinstitutt. Fokusområder er bygge- og anleggsteknologi, infrastruktur, urban planlegging, transport og klima. 

Belgia
Joint Research Centre er Europakommissjonens viten- og kunnskapstjeneste.
Italia
INCASO Network er et nettverk som fokuserer på integrerte og innovative helsetjenester.