The Alfred Wegener Institute

AW-institutt

Alfred Wegener-instituttet er primært aktiv i de kalde og tempererte områdene på Jorden. Sammen med mange nasjonale og internasjonale partnere er de aktivt involvert i å løse de komplekse prosessene som opererer i de såkalte "Earth Systems".

Som et internasjonalt anerkjent kompetansesenter for polar og marin forskning, er Alfred Wegener-instituttet en av de få vitenskapelige institusjonene i verden som er like aktive i Arktis som i Antarktis. Instituttet koordinerer tysk polarforskning, og forsker samtidig i Nordsjøen og tilstøtende kystregioner i Tyskland. Ved å kombinere innovative tilnærminger, fremragende forskningsinfrastruktur og mange års erfaring, utforsker Alfred Wegener-instituttet nesten alle aspekter av Jordens prosesser og systemer – alt fra atmosfæren til havbunnen.

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering
Telefon
Mobil