Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - NTNU AMOS

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems - NTNU AMOS

NTNU AMOS skal bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer. NTNU AMOS bidrar med grunnleggende og tverrfaglig kunnskap innen marine hydrodynamikk, havkonstruksjoner og kontrollteori. Forskningsresultater brukes til å utvikle intelligente skip og havstrukturer, autonome ubemannede kjøretøyer (under vann, på overflaten og i luften) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme miljøer. Dette er nødvendig for å møte utfordringer knyttet til miljø og klima, sikker sjøtransport, kartlegging og overvåking av store hav- og kystområder, offshore fornybar energi, fiskeri og akvakultur samt dybhavs- og arktisk olje- og gassutforskning.

Aktørtype
Lokalisering