ERTRAC

logo

ERTRAC er  støttet av EU-kommisjonen. Deres formål er å gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.

The European Road Transport Research Advisory Counci (ERTRAC) er European Technology Platform (ETP) for veitransport. 

ERTRACs oppgaver

  • Gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.
  • Definere strategier og veikart for å oppnå denne visjonen gjennom oppdatering av en forskningsagenda (SRA) og implementeringsplaner for veikart.
  • Stimulere effektive investeringer, både offentlige og private, i forskning og innovasjon innen veitransport.
  • Bidra til å forbedre samordningen mellom europeiske, nasjonale, regionale offentlige og private FoU-aktiviteter på vegtransport.
  • Forbedre nettverk og samling av Europas forsknings- og innovasjonsevne.
  • Fremme europeisk satsing på forskning og teknologisk utvikling, slik at Europa forblir en attraktiv region for forskere, og forbedrer transportindustriens globale konkurranseevne.
  • Støtte implementeringen av Horizon 20250, det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon
Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering