European Technology Platform Alice

Alice

Den europeiske teknologiplattformen Alice er opprettet for å utvikle en omfattende og helhetlig strategi for forskning, innovasjon og markedsutvikling knyttet til logistikk og forsyningskjeder i Europa. Plattformen støtter og bistår også i gjennomføringen av EUs forksningsprogram Horisont 2020. 

Ekspertiseområder
Lokalisering
E-post