Geonardo Environmental Technologies

Geonardo Environmental Technologies

Geonardo er et innovasjons- og teknologiselskap som spesialiserer seg i fagfeltene energi, miljø og bærekraftig utvikling. Selskapet tilbyr forskning, kartlegging, innovasjon og konsulenttjenester.
Geonardo er svært erfarne med å delta i EU-prosjekter, da særlig Horisont 2020. 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering