Handlingsplattform for bærekraftig hav-relatert næringsliv

Bilde fra nettsiden til Action Platform for Sustainable Ocean Business

Innen 2050 er verdens hav forventet å bestå av mer plast enn fisk, og mer enn 90% av korallrevene står i fare for å dø ut. Håndteringen av utfordringene knyttet til hav er et verdensomspennende oppdrag. Handlingsplattformen skal inkludere privat næringsliv med formål å oppnå bærekraftig forvaltning av ressursen havet representerer. 

FNs initiativ til denne handlingsplattformen for bærekraftig hav-relatert næringsliv har som mål å mobilisere privat sektor til å ta konkrete tiltak, investere og forme partnerskap for å utnytte havet som en ressurs for å nå FNs bærekraftsmål. 

"Action Platform for Sustainable Ocean Business" samler havrelaterte aktører fra privat sektor til samlede tiltak for å jobbe for vekst, innovasjon og bærekraft i marine og maritime industrier i lys av FNs bærekraftsmål. 

Fokus på fremtidens marked

Plattformen skal fokusere på vekst, innovasjon og bærekraft, samt utforske hvordan best å beskytte «havets helse». 

Deltakelse her vil gi bedriftene mulighet til å:  

  • Utvikle et rammeverk for ledelse med globale målsetninger og havet, med formål om å tilrettelegge utviklingen av et rammeverk for lederskap innen næringsliv relatert til hav, sjøer og marine ressurser. 
  • Inspirere partnerskap og lokal handling, samt utvide eksisterende vellykkede partnerskap på nasjonalt nivå.
  • Fremme innovative løsninger for å forbedre implementeringen av de bærekraftige utviklingsmålene gjennom bærekraftige hav. 
  • Engasjere seg i beslutningspåvirkning og politiske spørsmål gjennom å designe verktøykasser.
  • Kartlegge og innhente ny informasjon fra næringslivet om påvirkning i forhold til utvikling av bærekraftig hav. 

 

Handlingsplattformen for hav er en del av FNs «Global Compact» initiativ, som er verdens største initiativ for «corporate sustainability». Equinor, norske departementer, Cermaq, Gard og Covestro er blant plattformens partnere. 

 

Les mer om handlingsplattformen for bærekraftig hav-relatert næringsliv (Action Platform for Sustainable Ocean Businessher

Ekspertiseområder
Lokalisering