RISE PFI AS

PFI

RISE PFI AS er et forskningsinstitutt. Instituttet er en del av RISE (Research Institutes of Sweden AB), og utfører teknisk-vitenskaplig forskning og utvikling med fokus på bioraffinering og bioenergi, fiberteknologi og applikasjoner, biokompositter, nanocellulose og karbohydratpolymerer.

 

 

Aktørtype
Ekspertiseområder
Lokalisering