Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune driver offentlige tjenester i alle de 26 kommunene i fylket. Innholdet i tjenestene er i stor grad fastsatt i lover og regelverk og i tråd med planer, handlingsrom og økonomiske rammer som fastsettes av sentrale nasjonale myndigheter og fylkeskommunens egne politiske organer. Rogaland har et variert næringsliv med jordbruk og fiske, industri, bergverk/petroleumsutvinning, skipsfart og servicevirksomhet.

Ekspertiseområder
Lokalisering