State of Green

logo

Danmark har besluttet å lede overgangen til en grønn økonomi og vil være uavhengig av fossilt brensel innen 2050 som verdens første land.

Som det offisielle grønne merket for Danmark, samler State of Green alle ledende aktører innen energi, miljø, urbane løsninger, vann, sirkulær økonomi og klimatilpasning og fremmer forholdet til internasjonale interessenter som er interessert i å lære av den danske erfaringen.

State of Green er et offentlig-privat partnerskap etablert av den danske regjeringen, Dansk Industriforbundet, Dansk Energiforening, Dansk Landbruk og Fødevareråd og Dansk Vindindustriforening. 

State of Green har følgende sektorer:

  • bioenergi
  • klimatilpasninger
  • energieffektivitet
  • miljø og ressurser
  • varme og kjøling
  • smart energi
  • solenergi og andre fornybare kilder
  • bærekraftig transport
  • vindenergi 
Ekspertiseområder
Lokalisering