EØS-avtalen

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?ref=P-028579/00-04&sitelang=en#0

I 1992 ble samarbeidsavtalen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) undertegnet mellom de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein og den Europeiske Union (EU).

Sveits er også medlem av EFTA, men valgte i en folkeavstemning å stå utenfor EØS-avtalen, som trådte i kraft i 1994.
Avtalen sikrer medlemmene deltakelse i EUs indre marked, med fisk- og landbruksnæringer som unntak. EØS-avtalen tar sikte på å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom partene ved å tilby like konkurransevilkår basert på overholdelse av samme regelverk. Avtalen medfører også harmonisering av regler som angår helse, miljø, sikkerhet og forbrukervern, og samarbeid på områder som utdanning, forskning, miljøvern og kultur.

Sentralt i avtalen står de fire frihetene: Fri bevegelse av personer, kapital, varer og tjenester. 

Offisielt nettsted: EFTA