Kontoret for harmonisering i det indre marked (OHIM)

Kontoret for harmonisering i det indre marked (OHIM)

Kontoret for harmonisering i det indre marked (the Office for Harmonization in the Internal Market) er en EU-myndighet som har som oppgave å fremme og administrere varemerker og industrielle designer fra EU-landene, og godkjenne søknader om gyldighet i unionen som helhet.

Kontoret er en offentlig bedrift som er selvstendig både økonomisk, juridisk og administrativt. 

Offisielt nettsted: Office for Harmonization in the Internal Market