Industri

Saint-Gobain Finland Oy er en del av det franske industrikonsernet Saint-Gobain SA. Konsernet produserer og distribuerer tekniske konstruksjonsmaterialer, byggevarer, spesialprodukter, flate glass og glassembalasje. Saint-Gobain er Europas største distributør av byggevarer

Råmaterialer spiller en betydelig rolle i det moderne samfunnet, økonomisk vekst og velferd. De kan hindre eller bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Hybridteknologi bidrar til en enklere og mer energieffektiv CO2-fangst fra sement.
Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal fylle teknologiske og regulatoriske gap knyttet til implementering av roboter og autonome systemer (RAS) for inspeksjon av skip.

RINA Services er et globalt selskap som bistår kunder i prosjekter innen energi, marin, sertifisering, transport, infrastruktur og industri RINA har 3700 ansatte på 170 kontorer i 65 land. Hovedkontoret ligger i Genova i Italia. 

Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.