Transport og havn

TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
Forbedringer i infrastrukturen, som tilgang på landstrøm og miljøvennlig oppvarming av terminalbygg, skal bidra til mer miljøvennlige havner
Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
Den årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens politikk og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.
GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
Partnerskapet gjennom Urban Agenda har lansert sin handlingsplan på urban mobilitet.