Bærekraftig transport

Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
Partnerskapet gjennom Urban Agenda har lansert sin handlingsplan på urban mobilitet.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.