Multimodal transport

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
Gjennom sin innsats i å fjerne biler fra byene og få folk over på offentlig transport, har det polske prosjektet MKA blitt nominert til Regiostars Awards.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Det overordnede prosjektmålet er å legge til rette for tiltak på regionalt nivå for integrering av transportmønstre og nettverk i Østersjøregionen
CIPTEC samler inn og behandler innovative ideer og løsninger, noe som vil dramatisk forbedre offentlig transport i europeiske byer.
Hamburg Port Authority tilbyr fremtidsrettede havnetjenester og anser det som et ansvar å legge til rette for effektiv, ressursvennlig og bærekraftig gjennomføring av infrastrukturprosjekter i havnen.
Nordsjøkommisjonen er et politisk samarbeid mellom de regionale myndighetene rundt Nordsjøen.