Fornybar energi (Renewable energy)

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
4RinEU utvikler nye metoder for å sikre energieffektiv rehabilitering av eksiterende boligbygg.

EURAC Research er et privat forskingssenter i Bozen-Bolzano i nord-Italia. Sentert fokuserer på klima, fornybar energi og helse. EURAC har nesten 400 forskere fra 25 land, og har kontorer i Brussel, Roma og Wien.

Kiteturbinen produserer energi 90% av tiden og er lydløs.
MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
EU presenterer sin handlingsplan for hvordan byer kan gå over til et grønnere energisystem.
De globale utslippene vil nå en topp i 2025 ifølge DNV GL, men det grønne skiftet går for tregt dersom man skal begrense den globale opppvarmingen til 1,5°C.
Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
Med subsidiekutt kan land bruke mer penger på investeringer i ren energi. Det vil gi mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler.
Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.