Fornybar energi (Renewable energy)

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
BPs Energy Outlook ser på de viktigste faktorene som kan påvirke formen på globale energimarkeder frem til 2040
Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Europakommisjonen publiserte i slutten av januar et refleksjonsnotat vedrørende fremtidsutsiktene for et bærekraftig Europa innen 2030.