Offshore energi (Offshore energy)

Havenergi kan omfatte bølgekraft, tidevannsenergi, saltkraft og varme fra havet. Offshore vindturbiner komplementerer.

Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.

Havila Shipping er en leverandør av forsyningstjenester til offshoreindustrien. Havila opererer 23 fartøy over hele verden innen undervannsbygging, ankerhåndtering og plattform-forsyning. Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg. 

Norsk rederi
Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

For å sikre en bærekraftig fremtid for jorden er det viktig å møte verdens behov for fornybar energi. Bølgekraft er beregnet å produsere 10% av den globale energi-etterspørselen i løpet av de kommende tiårene.

MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.