Bærekraftig utvikling

EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
Innovasjoner innenfor kunstig intelligens og tingenes internett skal optimalisere fiskefôringssystemene
Europa må bane vei for en bærekraftig omstilling dersom en skal hindre å sette økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.
Gjennom langsiktige strategiplaner har Flandern satt seg konkrete mål for hvordan bærekraftsmålene skal implementeres i regionen
Verden kan unngå farlige klimaendringer dersom sirkulær økonomi blir forvaltet riktig
AIMPLAS er et teknologisenter med 30 års erfaring innen plastindustrien som tilbyr løsninger til bedrifter i hele verdikjeden.
Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
En ny investeringsplattform for blå økonomi (BEIP) kan sikre finansiering til innovative og bærekraftige bedrifter.