Bærekraftig utvikling

Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.
Gården skal kunne dyrke 1000 kg frukt og grønt daglig i høysesongen, uten å bruke jord og sprøytemidler.
Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
OECD har laget en oversikt over hvor langt medlemslandene har kommet med å nå FNs bærekraftsmål.
KITRO regner ut hvor mye mat som blir kastet og viser hvilke typer matvarer som ligger i søpla. Det gir også oversikt over kostnadene relatert til matsvinn.
Buying Green hjelper offentlige innkjøpere med å gjøre miljøvennlige anskaffelser.
Navarra har vedtatt en omfattende regional avfallslov som fokuserer på avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø