Bærekraftig utvikling

Forskere vurderer fremtidige muligheter og hindre for mer bærekraftig resirkulering av metallavfall, for å redusere karbonavtrykket.
En veiledning om sirkulære anskaffelser skal hjelpe Nordsjøregionen med å redusere avfall og råvarebruk, samt fremme innovasjon og nye forretningsmodeller.
MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.
Rapporten peker på at det finnes overveldende bevis på at klimaendringer fører til dype konsekvenser for økosystemer og mennesker
Med subsidiekutt kan land bruke mer penger på investeringer i ren energi. Det vil gi mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler.
Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
Tall fra Eurostat viser at EU har hatt en varierende, men generell fremgang.
Materialgjenvinning øker ressurseffektiviteten og reduserer tekstilindustriens miljø- og klimaavtrykk.
Et nettbasert selvevalueringsverktøy skal hjelpe europeiske byer med å bli grønnere og mer bærekraftige
Energieffektivisering, sirkulær økonomi og smart mobilitet er noen av tiltakene som skal sørge for at EU blir klimanøytral innen 2050.