Inkludering og integrering

Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
Prosjektet skal utvikle nye modeller og verktøy som skal styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.
InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
Ved hjelp av å lese både kroppsspråk, tale og stemmeleie skal en ny digital assistent hjelpe immigranter å få den helsehjelpen de trenger i et nytt land.
Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
Byer er ikke lenger en kilde til problemer. Byer er nå i økende grad anerkjent for sine økonomiske, sosiale og miljømessige potensialer.
EURegio Barrierefrei utvikler nettside for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den skal fungere som en plattform for informasjon og vurdering av tilgjengelighet i populære feriemål.
iAge hjelper eldre inn i den digitale tidsalder ved å tilby ulike e-tjenester.