Autonome fartøy

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har innviet et laboratorium for utvikling av en modulær robot til offshore-industrien.
I Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar nederlandske NISS et blikk mot den maritime industrien i 2050. 
ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
NTNU AMOS skal bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer.
Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.