Hav-kommunikasjonssystemer

Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
Offshore Simulator Centre AS (OSC) tilbyr offshoresimulatorer og opplæringskonsepter som skal øke sikkerheten for personell involvert i krevende offshore-operasjoner.
Det norske fiskeridirektoratet godkjente forrige uke to av seks utviklingstillatelser for utvikling av ny teknologi og operasjonelle løsninger for nedsenkbare oppdrettsanlegg. Firmaet bak teknologien er norske Atlantis Subsea Farming.
Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz - Engineering for Blue Growth.