Blå økonomi (Blue economy)

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
Denne rapporten ser på hvordan man kan øke investeringene i den blå økonomien.
Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.

Maritime Institute in Gdansk er en forsknings- og utviklingsenhet under tilsyn fra departementet for maritim økonomi. I over 50 år har instituttet vært nært knyttet til maritim økonomi. Instituttet utfører forskningsarbeid, vitenskapelige- og implementeringsprosjekter, studier og vurderinger. 

Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.