Digitalsamfunnet

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Blockchain gir både muligheter og utfordringer i arbeidet mot en mer bærekraftig planet.
Digital transformasjon i bedrifter - muligheter og utfordringer
SWARMs skal gjøre ubemannede undervannsfartøy mer tilgjengelig gjennom å utvikle en integrert plattform til dagens og fremtidens UAVer/ROVer.
BioMonitor er et Horisont 2020-prosjekt som skal utvikle et informasjons- og statistikkrammeverk for å overvåke innvirkningene av den europeiske bioøkonomien.
MOBNET-prosjektet har designet et søk- og ledningssystem som med bruk av moderne lokaliseringsteknologi skal bistå nødetater i søk- og redningsoperasjoner.
En rapport fra Europakommisjonen tar for seg dagens og fremtidens bruk av nanoteknologi innenfor IKT.
Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
Prisen deles ut til innovative IKT-relaterte produkter eller tjenester i alle sektorer som bidrar til å forbedre livskvaliteten til de over 50 år.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.