Hav-navigasjonssystemer (Marine navigation systems)

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
BMT ble etablert i 1985 ved samle forsknings- og teknologiorganisasjoner med røtter tilbake til begynnelsen av det 20.århundre, og fokuserer idag på avanserte maritime løsninger.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
Offshore Simulator Centre AS (OSC) tilbyr offshoresimulatorer og opplæringskonsepter som skal øke sikkerheten for personell involvert i krevende offshore-operasjoner.