Grønne fartøy

Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.

E-ferry er et Horisont 2020 prosjekt ledet av Ærø kommune i Danmark. Prosjektet skal ved gjennom design, bygging og operasjonelle aspekter utvikle en hel-elektrisk, «grønn» ferge som skal kunne kjøre uten CO2 utslipp eller forurensning. 

Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.
LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
Det Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co KG (FSG) er et tradisjonsrikt skipsbyggingsselskap med fokus på unike og komplekse skipsbyggingsprosjekter.
Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz - Engineering for Blue Growth.