Nettsky

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.
INVADE-prosjektet skal benytte helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres.
EMPOWER-prosjektet skal utvikle et nytt energimarked i Europa der forbrukerne kan kjøpe og selge lokalprodusert energi fra desentraliserte energiproduksjonskilder.
SoundCity-prosjektet MONICA skal gjennomføre en storskala demonstrasjon av Internet of Things (IOT)-teknologier for smartere levesett. 
Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.