Datalagring

PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Groningen Seaports, Eemshaven, har utviklet seg til å bli et energiknutepunkt i nordvestre Europa og en ideell lokasjon for grønne datasentre. 
Prosjektet utvikler et desentralisert High Performance Computing (HPC) grid som bruker prosessorkraft til å varme bygninger.

 

Denne siden inneholder finansieringsmuligheter for prosjekter tilknyttet digitalsamfunnet innen Horisont 2020 og Interreg.

Program

Relevant programprioritet

Horisont 2020

I takt med det økte antallet muligheter som digitalsamfunnet fører med seg, dukker det opp utfordringer vi ikke tidligere har trengt å ta stilling til. Det er derfor utarbeidet policyer og strategier for hvordan man best kan tilrettelegge for verdiskapning, samtidig som man minimerer uønskede konsekvenser.

EUs Digitale Agenda skal bedre bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for innovasjon, økonomisk vekst og framgang.