FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
Overgangen til rimeligere fornybare energiteknologier, digitale applikasjoner, og den økende viktigheten av elektrisitet er sentral for forandring
Det israelske selskapets Cellints unike teknologi ble videreutviklet gjennom TrafficWise-prosjektet for å skape en forbedret og kostnadseffektiv plattform.
Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Utvikler biobasert emballasje som kan anvendes for fisk og andre næringsmidler der det i dag brukes fossilbasert plast
Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
Horisont 2020-prosjektet skal transformere utviklingen innen kunstig intelligens og gjøre Europa ledende på dette området.