FoU og Innovasjon

Innovasjon, forskning og utvikling

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Offentlige myndigheter kan benytte sirkulære offentlige anskaffelser som et virkemiddel i omstillingen til en sirkulær økonomi
Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.

Vrije Universiteit Brussel er et internasjonalt orientert universitet i Brussel i Belgia. 

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.