Nye materialer (New materials)

Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Avanserte materialelaterte applikasjoner og produkter har et stort potensial i et marked som er forventet å tidoble seg i løpet av de neste tiårene. 
CIRC-PACK-prosjektet vil skape nedbrytbar plast ved hjelp av alternative og biobaserte råvarer.