Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
Mellom 2004 og 2014 økte det årlige matsvinnet fra husholdninger fra 15 til 30 tonn, samtidig som bruken av plastemballasje doblet seg.
RePack produserer transportposer laget av gjenvunnet plast.
Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
Zero Waste Europe har laget en liste med tiltak som skal sikre en effektiv implementering av plastdirektivet på nasjonalt nivå.
Med subsidiekutt kan land bruke mer penger på investeringer i ren energi. Det vil gi mange økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler.
Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
En ny teknologi skal redusere miljøpåvirkningen av produksjon av aluminium, silika og kalsiumkarbonat ved å bruke alternative mineralressurser.
Utvikler emballasje som vil være minst 10% lettere enn de fossile alternativene, radikalt forbedre miljøavtrykket i produktlivssyklusen og sørge for 80% reduksjon av CO2-utslipp.
Riktig energimerking skal hjelpe konsumenter med å ta energieffektive valg når de skal kjøpe hvitevarer, bil eller bolig.