Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
Ammoniakkproduksjon, stålproduksjon og oljeraffinering kan redusere klimagassutslippene betraktelig ved å gå over til fornybar hydrogen.
Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
Omstillingen til en sirkulær økonomi vil ha en positiv effekt på sysselsettingen i Europa, og betydningen av overførbar kompetanse blir større og viktigere.
Interreg-prosjektet AFLOWT satser stort på flytende havvindmøller
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
Europa må bane vei for en bærekraftig omstilling dersom en skal hindre å sette økonomisk velstand, samfunnet, og miljøet i fare.