Cleantech

Cleantech omfatter produkter og tjenester som bidrar positivt til å løse verdens ressurs-, energi- og klimaproblemer.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.

Rotterdam er Nederlands nest største by, og ligger i provinsen Sør-Holland. 
Havnen i Rotterdam er Europas største. 

LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.