CO2-fangst-teknologi

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Large Engines Competence Center (LEC) er Østerrikes ledende forskningsinstitusjon innen forbrenningsteknologi for store motorer.
Horisont 2020-prosjektet er ledet av det danske selskapet Portchain, og skal realisere det store digitaliseringspotensialet i industrien gjennom avanserte analyser og neste generasjons webteknologier.
Statoil utvikler et prosjekt for å transportere og lagre CO2-utslipp under havet. Norge leder an i karbonfangst og lagring.
To verdensledende cleantech-prosjekter har åpnet i den sørlige regionen Tamil Nadu.
En teknikk for å omdanne CO2 til stein har blitt utviklet og testet på Island, men en annen tung utfordring kan forhindre suksess i stor skala.  
EUREC representerer forskningssentre og universiteter som er aktive med fornybar energi.
Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er enorm.
Fornybar energi og energilagring dreier seg om hvordan vi kan øke andelen energi produsert gjennom miljøvennlige metoder, samt hvordan den best kan distribueres lagres for bruk ved behov.