Havbunnsgruvedrift (Seabed mining)

Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
CEIMAR er en internasjonal campus for fremragende forskning om havet, lokalisert med nærhet til Gibraltarstredet og dets tilhørende havnebassenger.
Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.