Havbunnsgruvedrift (Seabed mining)

Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
Leverer innovative løsninger innen mudring, gruvedrift og offshore.
Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
CEIMAR er en internasjonal campus for fremragende forskning om havet, lokalisert med nærhet til Gibraltarstredet og dets tilhørende havnebassenger.