Blå Vekst (Blue Growth)

Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind. 
Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
Havpanelet estimerer at verden kan høste seks ganger mer mat fra havet enn i dag dersom vi forvalter ressursene på en god måte.
Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.