Blå Vekst (Blue Growth)

Nye teknologier og verktøy skal forbedrede prosedyrer, logistikk og vedlikehold av offshore vindmøller.
Den britiske regjeringen har laget en langtidsstrategi som skal sikre fremtidig verdiskaping og sysselsetting i den maritime sektoren
Demonstrerer neste generasjons bølgekraftenhet.
Banebrytende prototype for flytende tidevannskraftverk kan snart generere strøm til nasjonalt strømnettverk.
Kunnskapsdeling og datautveksling skal bidra til økt effektivitet, bedre lønnsomhet og mindre miljøbelastning i havbrukssektoren.
Grønn maritim næring har tredoblet omsetningen siden 2014, og det er ventet at grønne investeringer vil øke betydelig i årene som kommer.
En studie viser at sjøfugl unngår vindmøllene i mye større grad enn tidligere antatt.
WASP har som mål å demonstrere at vind kan erstatte fossilt brensel i moderne skipsfart.
DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Bruk av autonome droner skal optimalisere drift og vedlikehold, og bidra til å gjøre offshore vindparker mer kostnadseffektive