eHelse aktiv og sunn aldring

En felles strategi for å sikre implementering av digitale helsetjenester og vekst i EUs sølvøkonomi.
Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Nyskapende forretningsmodeller innen eldeomsorg
No Isolation vant "Smart Ageing Prize" for sitt prosjekt KOMP som fokuserer på digital kommunikasjon på tvers av generasjoner.
PEPE gir mulighet for trening gjennom "exergames" og virtuell virkelighet for eldre.
En app som gir eldre mennesker en oversikt over aktiviteter de kan delta på i deres eget nærområde.
KeepSocial er en plattform som sammenfatter informasjon om brukerens omgivelser og gir instrukser til hvordan å bevege seg i forhold til disse.
EUPHORIA er en digital plattform utviklet for aktive seniorer på 65+.
Walk it! er en app som oppfordrer eldre turgåere til å dele sin interesse for turgåing og utforsking av nye ruter