Bærekraftig mobilitet

Fremtidens byer står overfor mange utfordringer, men har også en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.
Etterspørselen etter transporttjenester vil øke betraktelig frem mot 2050, og CO2‑utslippene fra transport kan potensielt øke med 60 prosent.
Prosjektet utarbeider verktøy som skal hjelpe mobilitetsplanleggere å ta mer informerte beslutninger om hvilke planleggingsverktøy som passer best for deres lokalmiljø
FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
Prosjektet skal utvikle innovative løsninger for å få ned utslippet knyttet til frakt av varer og tjenester i urbane strøk og byer.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.