Vei-infrastruktur

Intelligent trafikkstyring, integrert trafikkinfrastruktur, ladestasjoner og stasjoner for naturgass og hydrogen

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Det nylig avsluttede prosjektet NOVELOG har arbeidet for økt kunnskap og forståelse knyttet til frakt og logistikk i urbane strøk.
Et EU prosjekt som gjennom forskning- og innovasjonsstrategier skal skape et mer bærekraftig og konkurransedyktig veitransportsystem.
AEROFLEX jobber for å imøtekomme utfordringene bilprodusentene og logistikkindustrien står ovenfor i veitransportsektoren fremover.
DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
Målet med NEXTRUST er øke effektiviteten og bærekraften i logistikkbransjen ved å utvikle solide samarbeidende nettverk gjennom hele forsyningskjeden.
Sohjoa prosjektet tar førerløse busser ut på åpne veier med målet om å ta deg "the extra mile" fra nærmeste knutepunkt til der du bor.
Drar på firedagers roadtrip med fossilfrie biler for å vise at det er gode alternativer også til langtur på vinterstid.
ERTRAC er  støttet av EU-kommisjonen. Deres formål er å gi en strategisk visjon for trafikkforskning og innovasjon i Europa.
EU-kommisjonen investerer € 2,7 milliarder i sentrale transportprosjekter som støtter konkurransedyktig, miljøvennlig og digital mobilitet i Europa.