Ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse og materialeffektivitet

EUs plaststrategi inneholder 39 tiltak som skal redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast
Det svenske selskapet GAIA utvikler produkter som er fullt biologisk nedbrytbare og kompostbare
EU-kommisjonen følger utviklingen av den sirkulære økonomien og kommer med anbefalinger til hvordan man kan løse utfordringer knyttet til overgangen.
DEMOWARE utvikler membranteknologier som renser, resirkulerer og gjenvinner avløpsvann. Dette vil være viktig for å møte det økende vannbehovet i Europa
CABRISS utvikler en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner
Ved hjelp av BAT-konklusjoner kan myndigheter reduserer de negative miljø- og sikkerhetsmessige effektene i forbindelse med avfallshåndtering
Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektivitet ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.