Ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse og materialeffektivitet

Denne rapporten presenterer tekniske retningslinjer som skal forebygge og begrense forurensning i mineralindustrien.
Prosjektet tar sikte på å øke ressurseffektiviteten innenfor den elektriske og elektroniske sektoren ved å utvikle, teste og overføre nye forretningsmodeller basert på systematisk miljøinnovasjon.
Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet har utviklet en keramisk membran bioreaktor basert på resirkulert avfall fra landbruk og industri for håndtering av avløpsvann.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
PROPAT skal gjøre prosessene i prosessindustrien mer sømløse ved hjelp av sensorer og andre analytiske verktøy.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp