Bærekraftig design

Nederlandske RAU Architects og Turntoo utvikler bærekraftige, sirkulære bygg.

Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
Vegkartet presenterer 54 tiltak som skal sikre overgangen til en sirkulær økonomi, samt forslag til endret avfallsregelverk
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?