Bærekraftig design

Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
Hvordan gjøre gamle bygg energieffektive på en effektiv måte?
CIRC-PACK-prosjektet vil skape nedbrytbar plast ved hjelp av alternative og biobaserte råvarer.
Wales er opptatt av å styre landet mot sirkulærøkonomi, derfor investerer de €7,5 millioner i et fond som skal sette i gang slike tiltak.
The Circular Friesland Association er en organisasjon som er opptatt av å fremme sirkulærøkonomi gjennom ”bottom up” arbeid.