Energieffektivitet

CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Nobel Grid leverer avanserte teknologiske tjenester og verktøy til aktører innen smart nett og kraftmarkedet.
Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.