Energieffektivt utstyr

Teknologisk utvikling vil føre til en grønn revolusjon i shipping-sektoren og havrommet
Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Har demonstrert bruk av Na-ionbatteri til bruk av lagring av energi som et effektivt alternativ til Li-ionbatterier.
Lokale lagringsteknologier som muliggjør integrasjon av fornybar energi, prognoser og lagring i et smart nett.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Prosjektet er en del av løsningen som skal sørge for rene og stabile strømforsyninger i Europa.
Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
Horisont 2020-prosjektet skal bidra til teknologi som fører til at transmisjons systemoperatører blir mer fleksible og robuste.
Implementering og markedsføring av energimerking av varmeapparater
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn