Helseinformasjon

Helseinformasjon og datautveksling

En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
Prosjektet har som mål å finne kunnskapshull som blir spesielt viktige å dekke gjennom fremtidig forskning.
Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
Støy fra trafikk og industri er et voksende problem og et økende antall europeere lider av støyforurensning på arbeidsplassen eller i hjemmet.
Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
In-MINDD-prosjektet skal designe og teste et elektronisk system som skal kartlegge individuelle risikoer for demens og bruke tilgjengelige strategier for å minske risikoen. 
Antall eldre som lever med demens stiger raskt i tråd med økende levealder. IN LIFE sitt mål er å forlenge og støtte selvstendig liv for eldre med demens.