eHelse pasientmonitorering

«Tecla» lar brukeren samkoble teknologiske enheter i hjemmet gjennom én enkel styringsenhet.
Ved bruk av sensorer vil prosjektet skape en virtuell trener for eldre. Målet med dette er å forhindre en stillesittende livsstil, og å motivere til aktivitet og mosjon basert på klientens egne behov.
InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
Roboter som gir spesialister øyne og hender langt unna kontoret kan være noe av framtiden for Europas helsevesen.
ACTIVAGE er et storskala prosjekt innenfor aktiv og sunn aldring, med mål om å gjøre det mulig for eldre å bo hjemme lenger ved hjelp av tingenes internett.
Rundt 90% av slag eller sekundær slag kan forebygges hvis risikofaktorene håndteres på riktig måte.
Siste del av programmet under besøket vårt til universitetet i Cádiz var lagt inn for å gi forskere som ikke hadde fått tid til å gi sine presentasjoner under de foregående workshopene en mulighet til å introdusere seg.
Ved hjelp av datasystemer og innovative løsninger sørger Sør-Danmark for at pasienten alltid er i sentrum.
IKT-sytemet Rosetta er utviklet slik at eldre demente mennesker kan få en bedre livskvalitet.
Web-plattform for hjemmebasert overvåking av pasienter med leddgikt