eHelse samhandlingsarkitektur

Teknologiske løsninger innen integrert omsorg for mennsker med kognitiv svekkelse
En e-helse plattform som bidrar til å forenkle forskning på ulike sykdommer i Europa.
InclusionSociety tilbyr tjenester som kan forebygge helseproblemer hos eldre. Teknologiske løsninger i form av sensorer og smarte apparater skal gjøre hverdager enklere og sikrere.
Sektoren absorberer en betydlig del av offentlige utgifter, og utfordringene i helsesystemene er dyre og ofte sammenlignbare.
In for Care-prosjektet skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenester og frivillige. 
En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.