Integrert infrastruktur

Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Utvikling og testing av smarte løsninger innen energi, IKT og mobilitet
Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Tre ulike scenarioer som grunnlag for nyttige strategier i møte med fremtidens trender.
Potensielle fordeler ved autonome kjøretøy krever strategisk planlegging mellom offentlig og privat sektor.
De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.