Forskningsinfrastruktur

Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Teknologi og innovasjon for å styrke entreprenørskap
Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.

EU står overfor store utfordringer hva gjelder bærekraftig landbruk, vannforvaltning og sikkerhet knyttet til produksjon av mat. Blå Vekst- løsninger kan spille en viktig rolle for å møte disse utfordringene på en måte som sikrer EUs konkurransekraft.

Smarte og integrerte løsninger for bærekraftige byer og samfunn
Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt - luftfarts- og romforskninggsenter
SecREEts skal demonstrere en ny integrert verdikjede for optimal utvinning, raffinering og produksjon av sjeldne jordartselementer
RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.