Forskningsinfrastruktur

RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
ADEPT har skapt et virtuelt utvilkingsmiljø for e-propulsjonssystemer og lært opp og etablert et multidisiplinært forskningsnettverk.
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.

Cloudberry er et forsknings- og innovasjonsnettverk i Sverige, med oppgave å gjøre datasentre og nettskyen grønnere. Cloudberry-partnere definerer og driver medium til høyrisiko forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvor man tilnærmer seg viktige utfordringer og muligheter gjennom forskning, nye metoder og ny teknologi.

Avanserte materialelaterte applikasjoner og produkter har et stort potensial i et marked som er forventet å tidoble seg i løpet av de neste tiårene. 
Hvert år pøses det ut penger til forskning og innovasjon. Men er det verdt det? Ny britisk rapport viser at det er god butikk.
Bornholms Energi & Forsyning eies av Bornholms Regionskommune og leverer strøm, vann og varme, samt at de håndterer spillvann. 
Maritime Research Institute Netherlands, det nederlandske havforskningsinstituttet, er et av verdens beste institutter for hydrodynamisk forskning og maritim teknologi.
PLOCAN er et enestående vitenskapelig og teknologisk infrastrukturprosjekt, bygget for å skape et nytt nettverk av produksjon i marin og maritim sektor.