Havforvaltning

Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
Verdens største konsortium for ekspertise og infrastruktur til polarforskning.

The Baltic Sea Action Group (BSAG), etablert i 2008, arbeider for å finne de rette aktører og løsninger for å gjenopprette den gode økologiske balansen i Østersjøen.Deres arbeid bygger på konstruktivt samarbeid mellom alle nivåer i samfunnet, inkludert det høyeste politiske nivået i alle landene rundt Østersjøen, offentlige myndigheter og privat sektor. BSAG fungerer som en matchmaker, som formidler forskningsresultater til beslutningstakere, aktiverer selskaper til å finne og implementere løsninger, og samler de partene som trengs for å redde Østersjøen.

InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.