Forurensing

Denne rapporten presenterer tekniske retningslinjer som skal forebygge og begrense forurensning i mineralindustrien.
Prosjektet utvikler verktøy for effektiv og bærekraftig fraktlevering i urbane områder.
Nye innovative løsninger for lading av kjøretøy i urbane strøk.
Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
Utviklingen av en ny modulær smart måleplattform for bedre samspill mellom aktører innen energi.
Et nytt nedbrytbart materiale skal utfordre plastemballasjen og redusere CO2-utslipp
Prosjektet inngår i Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak, og skal samarbeide om å skape en fungerende organisasjon og struktur for bedre håndtering av sjøavfall.
Horisont 2020-prosjektet skal utvikle og implementere en bærekraftig landbrukspolitikk ved å være en innovativ og teknologisk pådriver for rural utvikling.